Introducere in ergonomie

Definitie: Ergonomia este disciplina stiintifica care studiaza interactiunea dintre oameni si alte elemente ale unui sistem, precum si profesia care aplica teorii, principii, informatii si metode de design pentru optimizarea activitatii omului si performantele sistemului din care acesta face parte. (definitie adoptata in august 2000 de catre consiliul director al Asociatiei Internationale de Ergonomie).

Denumirea de ergonomie deriva din cuvintele grecesti ergon(=munca) si nomos (=reguli) pentru a exprima stiinta muncii, dar se aplica tuturor domeniilor de activitate. Ergonomia promoveaza o abordare holistica care ia in considerare aspectele fizice, cognitive, sociale, organizationale, de mediu si alti factori importanti. Pentru aceasta, ergonomia integreaza cunostinte dintr-o varietate de discipline care includ: anatomia, fiziologia, igiena muncii, medicina muncii, antropometria, stiinte tehnice, psihologie, sociologia, economie etc.

Ramurile principale ale ergonomiei sunt: ergonomia fizica, ergonomia cognitiva si ergonomia organizationala.

Ergonomia fizica se refera la modul de raportare la activitatea fizica a caracteristicilor anatomice, fiziologice si biomecanice ale omului. Domenii de studiu: posturi de lucru, manipularea obiectelor, miscari repetitive, tulburari musculoscheletale, designul locului de munca, sanatatea si securitatea in munca.

Ergonomia cognitiva se refera la moduk in care procesele mentale, cum ar fi perceptiile, memoria, logica, raspunsurile motorii, influenteaza interactiunile dintre oameni si alte elemente ale unui sistem. Domenii de studiu: suprasolicitarea neuropsihica, luarea deciziilor, obtinerea performantei, interactiunea om-calculator, stresul la locul de munca, pregatirea.

Ergonomia organizationala este ramura ergonomiei care se preocupa de optimizarea sistemelor sociotehnice, incluzând structurile organizationale, politicile si procesele. Domenii de studiu: comunicarea, managementul resurselor, planificarea muncii, stabilirea orarului de munca, munca in echipa, ergonomia comunitatilor, noi paradigme in munca, organizatii virtuale, teleactivitatea, managementul calitatii.